Dorfstraße 39
07768 Lindig
Tel.: 036424 / 76991

Praktikum 2006
auf dem Lehmhof